{{getDisplayDistance(item.locationRange) }}
 • {{ option.name }}
photo {{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.SHARED.Sold'|translate }}

Kranenberg 2

5047TR Tilburg

Description

DESCRIPTION
It is an industrial space with offices, a test cell and two storage spaces. The property is built in approx. 1990 and is extended around 2001.

The industrial space has a clear height of approx. 7,5 meters and approx. 158 on-site parking spaces. Between the industrial space and the test cell there is additional land with development potential of approx. 5.500 m².
With reference of the above-mentioned storage spaces, the plans with regard to the construction / expansion possibilities will have to be submitted for approval to the environmental department of the province.

YEAR OF CONSTRUCTION
Approximately 1990, extended around 2001.

BUILDING AREA
The building is in total approx. 7.425 m² in size, divided over the building in approx.
5.475 m² industrial space with approx. 450 m² mezzanine floor and approx. 1.550
m² office space and separately a test cell of 800 m².

PARKING
There are approximately 158 on-site parking places.

ENVIRONMENT
Environment category: 3.1 until 5.2.

LAND REGISTRY DETAILS
Municipality Tilburg
Section F
Number 4506
Area 2 hectares 68 ares 50 centiares

LOCATION & ACCESSIBILITY
Tilburg offers more than 1.100 gross hectares business park space. Tilburg has of the biggest cities in Brabant the largest area occupied by business parks. The city has several business parks, each with its own increasingly individual
identity, excellent infrastructure and plots that meet market demand as regards size and layout. In addition to its many long-standing manufacturing companies, Tilburg has exerted a strong pull on companies in the logistic sector in the last few years.

The development of business park the Vossenberg began in 1980.

After the arrival of FUJIFILM in 1983 this estate was allocated quickly and now has an area of approximately 270 hectares. Vossenberg is close proximity to slip roads of the national motorway network (the A261, Tilburg – Waalwijk and the
A58, Breda - Eindhoven) ensures easy access.

Over 200 large manufacturing companies and logistic services providers are located in Tilburg’s largest business park. For examples companies as Coolblue, Tesla, Syncreon, DB Schenker, XPO en Versteijnen are located nearby.

ZONING PLAN
According information of the website www.ruimtelijkeplannen.nl is for the parcel applicable the current zoning plan Business park Vossenberg 2008 (irrevocable 14-072011) and is the object intended under main group “Bedrijventerrein“.

Maximum plot ratio: 75% of the plot;
Maximum building height: 15 m;
Designated use: category 5.1.

The entire zoning plan can be digital consulted at www.ruimtelijkeplannen.nl and according the information there is no preliminary planning decision. The municipal has no draft zoning plan refer to the parcel in preparation.

1990
7.475 m²
1.550 m²
158

Kranenberg 2

OMSCHRIJVING
Het betreft een bedrijfsruimte met kantoren, een testcell en twee opslagruimten.
Het bedrijfsgebouw is gebouwd in circa 1990 en is omstreeks 2001 uitgebreid.

De bedrijfsruimte heeft een vrije hoogte van circa 7,5 meter en op het terrein zijn ongeveer 158 parkeerplaatsen gelegen. Tussen de bedrijfsruimte en de testcell is een stuk ongebonden grond gelegen ter grootte van circa 5.500 m² met bouw-/ uitbreidingsmogelijkheden.

Gezien voornoemde opslagruimten zullen de plannen met betrekking tot de bouw-/uitbreidingsmogelijkheden ter goedkeuring voorgelegd dienen te worden aan de afdeling milieu van de provincie.

BOUWJAAR
Circa 1990, uitgebreid omstreeks 2001.

OPPERVLAK GEBOUW
Het gebouw is in totaliteit circa 7.475 m² groot, verdeeld in circa 5.475 m² bedrijfsruimte met circa 450 m² entresolvloer en circa 1.550 m² kantoorruimte alsmede een separate testcell van circa 800 m².

PARKEREN
Er zijn ongeveer 158 parkeerplaatsen gelegen op eigen terrein.

MILIEU
Milieu categorie: 3.1 tot en met 5.2.

KADASTER
Gemeente Tilburg
Sectie F
Nummer 4506
Grootte 2 hectare 68 are 50 centiare

LOCATIE & BEREIKBAARHEID
Tilburg beschikt over 1.100 bruto hectare bedrijventerrein. Van de grote steden in Brabant heeft Tilburg het grootste areaal bedrijventerrein. De stad beschikt over verschillende terreinen. Ieder met een steeds duidelijker eigen profiel, uitstekende infrastructuur en kavels die qua omvang en indeling voldoen aan de marktvraag. Naast de vele productiebedrijven die sinds jaar en dag in de stad gevestigd zijn, heeft Tilburg de laatste jaren een sterke aantrekkingskracht uitgeoefend op bedrijven in de logistieke sector.

In 1980 is begonnen met de aanleg van Bedrijventerrein Vossenberg.

Sinds de komst van FUJIFILM (in 1983) is het snel gegaan met de uitgifte van dit terrein. Het terrein heeft inmiddels een omvang van ongeveer 270 hectare.

Vossenberg is gelegen nabij aansluitingen op het rijkswegennet in casu de A261 ( Tilburg - Waalwijk) en de A58 ( Breda - Eindhoven) waardoor de bereikbaarheid goed te noemen is. Vele grote productiebedrijven en logistieke dienstverleners zijn gevestigd op Tilburgs grootste bedrijventerrein. In totaal ruim 200 bedrijven. Te denken valt hierbij aan Coolblue, Tesla, Syncreon, DB Schenker, XPO en Versteijnen.

BESTEMMINGSPLAN
Volgens informatie ingewonnen op de site www.ruimtelijkeplannen.nl is voor het perceel van toepassing het vigerende bestemmingsplan Bedrijventerrein Vossenberg 2008 (onherroepelijk 14-07-2011) en is het object bestemd onder hoofdgroep “Bedrijventerrein“.

Maximale bebouwingspercentage: 75% van het terrein oppervlakte;
Maximale bouwhoogte: 15 m;
Functieaanduiding: bedrijf van categorie 5.1.

Het gehele plan is digitaal te raadplegen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl volgens informatie is geen voorbereidingsbesluit van kracht is en geen planherzieningsprocedure aanstaande.

De gemeente heeft geen ontwerpbestemmingsplan betreffende het perceel in voorbereiding. Het betreffende deel van de plankaart is hiernaast opgenomen.DESCRIPTION
It is an industrial space with offices, a test cell and two storage spaces. The property is built in approx. 1990 and is extended around 2001.

The industrial space has a clear height of approx. 7,5 meters and approx. 158 on-site parking spaces. Between the industrial space and the test cell there is additional land with development potential of approx. 5.500 m².
With reference of the above-mentioned storage spaces, the plans with regard to the construction / expansion possibilities will have to be submitted for approval to the environmental department of the province.

YEAR OF CONSTRUCTION
Approximately 1990, extended around 2001.

BUILDING AREA
The building is in total approx. 7.425 m² in size, divided over the building in approx.
5.475 m² industrial space with approx. 450 m² mezzanine floor and approx. 1.550
m² office space and separately a test cell of 800 m².

PARKING
There are approximately 158 on-site parking places.

ENVIRONMENT
Environment category: 3.1 until 5.2.

LAND REGISTRY DETAILS
Municipality Tilburg
Section F
Number 4506
Area 2 hectares 68 ares 50 centiares

LOCATION & ACCESSIBILITY
Tilburg offers more than 1.100 gross hectares business park space. Tilburg has of the biggest cities in Brabant the largest area occupied by business parks. The city has several business parks, each with its own increasingly individual
identity, excellent infrastructure and plots that meet market demand as regards size and layout. In addition to its many long-standing manufacturing companies, Tilburg has exerted a strong pull on companies in the logistic sector in the last few years.

The development of business park the Vossenberg began in 1980.

After the arrival of FUJIFILM in 1983 this estate was allocated quickly and now has an area of approximately 270 hectares. Vossenberg is close proximity to slip roads of the national motorway network (the A261, Tilburg – Waalwijk and the
A58, Breda - Eindhoven) ensures easy access.

Over 200 large manufacturing companies and logistic services providers are located in Tilburg’s largest business park. For examples companies as Coolblue, Tesla, Syncreon, DB Schenker, XPO en Versteijnen are located nearby.

ZONING PLAN
According information of the website www.ruimtelijkeplannen.nl is for the parcel applicable the current zoning plan Business park Vossenberg 2008 (irrevocable 14-072011) and is the object intended under main group “Bedrijventerrein“.

Maximum plot ratio: 75% of the plot;
Maximum building height: 15 m;
Designated use: category 5.1.

The entire zoning plan can be digital consulted at www.ruimtelijkeplannen.nl and according the information there is no preliminary planning decision. The municipal has no draft zoning plan refer to the parcel in preparation.

MapViewLoading animation here
StreetViewLoading animation here

Contact

 • Colliers Eindhoven

  Dillenburgstraat  25-09

  5652AM Eindhoven

  Contactpersoon

  Jim Orsel

  040 2121110

{{item.Location.Street}} {{item.Location.HouseNumber}} {{item.Building.BuildingName}}

{{item.Location.Street + " "+ item.Location.HouseNumber}}
{{item.Location.Postcode}} {{item.Location.City}}

{{ 'SEARCH.SEARCH_BAR_LEFT.TYPE_LIST.' + item.Offer.OfferType|translate }}

{{ item.Offer.OfferMetrageNet|formatNumber }} m²

{{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.GRID.RentFrom'|translate }} {{ item.Offer.OfferMetrageLetMinimalFrom|formatNumber }} m²

 • {{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.LIST.BuildingStatus'|translate }}:{{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.SHARED.BuildingStatusList.'+item.Building.BuildingStatus | translate }}
 • {{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.LIST.FloorArea'|translate }}: {{ item.Offer.OfferMetrageNet | formatNumber }} m²
 • {{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.LIST.RentFrom'|translate }}:{{ item.Offer.OfferMetrageLetMinimalFrom|formatNumber }} m²
 • {{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.LIST.ParkingSpaces'|translate }}:{{item.Offer.OfferNumberOfParkingSpaces|formatNumber}}